Tidligere udstillinger

  Grafik

  Oliemaleri

  Skulptur

  Udsmykning
  /murmaleri

  Skitsebøger

  Krull Art Lab

  Curriculum   vitae

  Kontakt

  Månedens
  tryk

  Forsiden

 

Den provinsielle kosmopolit.

Det korte CV.
Grafikeren , maleren og skulptøren Hans Oldau Krull er født 1952
i Svendborg og stammer fra en gammel sømands- og kunstnerslægt
på Ærø. Så rejselysten ligger ham i blodet.

Krull er bl.a. uddannet på kunstakademiet i Krakow i Polen.
medlem af:

Det lange CV. Hans Oldau Krull.
Fra 1979-84 leder af Århus Kunstakademis grafiske afdeling.
Arbejder med projektet "Det Balinesisk - Skandinaviske Kunstakademi", hvis udgangspunkt er et internationalt samarbejde omkring arketyperne, hvilket konkret har udmøntet sig i et samarbejde med Århus Arkitektskole og byplanlægger Ole Wining samt den balinesiske danser Wajan Kartan om "Byrum og Performance".

Ilustrationer og plakater.
Ca. 100 plakater for teaterforestillinger og film, diverse bogomslag, pladecovers og sceno­grafi for bl.a. OdinTeatret, Det flydende Teater, Århus Teater, Århus Festuge, Royal Sha­kespeare Company m.fl.

Udstillinger.
I de sidste 20 år omkring 60 separatudstillinger
og ca. 150 fællesudstillinger.
Heraf kan nævnes følgende udstillingssteder:
Odense Kunstmuseum - Århus Kunstmuseum - Randers Kunstmuseum - Nordjyllands Kunstmuseum,- Horsens Kunstmuseum - Ribe Kunstmuseum - Vejle Kunstmuseum -Viborg Kunstmuseum. 1996 Charlottenborg, "Den Gyldne", Holstebro Kunstforening, J. Nielsen Museet i samarbejde med Maria Stuzik-Krull m.fl. Sanseudstilling "Drømmeski­bet", Brandts Klædefabrik, Odense, og "Portalen", Hundige. Stockholms Kulturhus 95 sammen med Dimitri Kaminker og gæsteudstiller Hartmud Hamung, Tyskland. 1995 "Drømmenes Bolig", Århus Kunstbygning, sammen med Made Ada, Ketut Nongos og Manik Pusba, Bali, og Dimitri Kamiiiker og Leonid Kolibaba, Rusland. Herudover en lang række gallerier i ind- og udland. Fungerede som kulturkonunissær for den poske pavillon ved verdensudstillingen i Sevilla 1992 og som repræsentant for ‘'Galleri Teatru STU'' Krakow, Polen. Deltaget i diverse grafikbiennaler bl.a. Grafikbiennalen i Krakow, Polen. Udstillet på gal­lerier og museer i Polen, Rusland, England, Indonesien, Indien, Italien, Skotland, Frankrig, Spanien, Tyrkiet, Afghanistan, Syrien, Pakitstan, USA og Canada. Ligeledes foretaget stu­dierejser til disse lande. 1996 Tukak Teatret Fjaltring, Danmark.

Samlinger.
Dansk Plakatmuseum, Århus. Kobberstiksamlingen,København.
Kunstmuseer og museer i Polen og diverse private samlinger i Danmark og i udlandet.

Udsmykninger.
Udvendig udsmykning 1979 Tranbjerg Fritidshjem i samarbejde med arkitekt Ib Smedegaard "Fuglefrise". Amtsgymnasiet i Hadsten "Højen".
Indvendig udsmykning inspireret af folkemindesamler Evald Tang Kristensen "Myter og Sagn" i samarbejde med Per Kramer 1982-83. Udsmykning og farveafsætning på Enge­dalskolen i Brabrand 1984. Gavludsmykning "Mågekysset" i Fiskergade, Århus 1985, Odense bybus "Zebra" i 1986. "Drager og Fisk" i Odense - mobiler og vejrhane samt vægudsmyknitig ind- og udvendig 1987-88. Landsudstillingstrekantsgavl i samarbejde med arkitekt Niels Virum. 1989-90 Klingenberg, Ålborg.
Udvendig skulpturkarrusel med skarv i jern, træ og aluminium.med Arne Granberg - "Ildsøjlen" i teak og jern. Retsbygningen i Århus - maleri og kobber "Retfærdighed'' 1990-91. Ass. A. Granberg og Gudrun Steen Andersen. Festugen i Århus 1991. "Krakow Walis" i samarbejde med Galleri Tetru ''STU'', Krakow.
Hotel Royal Scandinavian Casino, indgangsparti med 3 bronze kartider i samarbejde med arkitekterne 3xNielsen. 1991 desuden kunstnerisk leder og sjakbajs for et hold af danske, russiske og polske kunstnere, deriblandt russerne Dimitri Kaminker og Leonid Kolibaba. 1988 og 92 udsmykket fodboldstadion i Amandola, Italien og Teat Coll­gata, Italien. 1990-93 udvendig skulptur "Goldb-karveme" i Herning. 1992 bogbusser for Årlius Biblioteksvæsen. AMU-Centret Fyn, Svendborg "Nordens Guder" i samarbejde med Maria Struzik-Krull. Forfatter Albert M. Pedersen. 95-96 AMU-Centret Århus "Bali Dream" sammen med den balinesiske træskærer Made Ada Garuda. 95-96.
Århus Katedralskole - litografisk 0pgang med bronzefirurer i samarbejde med Maria Struzik-Krull.
Krulls kunstneriske basis findes i grafikken. Det er erfaringerne herfra, han søger overført til malerier og skulpturer. lsær det grafiske element i skulpturen er det område, han eksperimenterer med.
Desuden arbejder Krull tæt sammen med kunstnerkolleger forskellige steder i verden - ud fra mottoet: Du og jeg er én.

Arbejdsområder.
Grafik - maleri - skulptur - video - film - plakatkunst - tattoo - happenings - udsmykning -scenografi

Uddannelse.
Arhus Kunstakademi 1969-70.
Akademiet for de skjønne Kunstarter (A.S.P.) Polen Krakow 1974-78.

Medlemskab.
D.B.F. Danske Billedkunstneres Forbund.
Dansk Kunsntersamfund.
Danske Grafikere.
Kunstnersammenslutningen "Den Gyldne".
Kunstnergruppen:''KRUKAKO" med Dimitri Kamiiiker og Leonid Kolibaba.

Legater og priser.
Statens Kunstfonds arbejdslegat 1982 og 1986.
Årets kunstner i Århus 1991.
Forskerstipendiat A.S.P. Krakow, Polen 1974-78.
Alexanderprisen (udsmykningspris) for udsmykningen "Højen", Amtsgymnasium i Hasdten 1982-83 i samarbejde med Per Kramer.
Udsmykningspris Cordergarden, Odense.
Udsmykningen "Mågekysset" i Århus i 1985.
Klingenbergudsmykningen. "Skarvkarrusellen" og "Ildsøjlen" 1989.
Filmprisen For europæiske Dokumentarfilm Frankrig 1991. '*Et slot for en zloty" om polske adelsdrømme i samabejde med Bjarne Mogensen for TV2.
Delt førsteplads, 2. pris for verdens bedste tatovering Amsterdam Sort/Hvid Tribal Tattoo, International Tattoo Convent 1990

Professionelle aktiviteter.
Mix-Media: "Albatros", Århus Kunstmuseum 1982.
l samarbejde med Ingvar Cronhammer, Per Kramer og Jan Haugaard i 1986 filmatiseret ''Maritim Rock 4 rul" megavideo på 50 min. for DR TV Forestillingen opførtes også på Marstal Navigationsskole i samarbejde med Jens Hansens søfartsmuseum i Marstal.
l samarbejde med brdr. Haugaard udført en lang række happenings på diverse skoler, teatre og museer i Danmark og Italien, hvoraf bl.a. kan nævnes "Amandola International Teaterfestival", Italien 1988 og 1991, "Festivals of Fools" 1987.
"Confront Broby Johansen", Vrå Højskole 1979. mm.

Pædagogiske aktiviteter.
Inden for de sidste 15 år holdt en lang række foredrag og fungeret som gæstelærer og gæstekunstner på en lang række skoler, akademier og højskoler i Danmark, Polen, Spanien, Italien, England, Bali, USA og Canada. Temaet har ofte været forholdet mellem kunst, arkitektur, miljø og identitet.
Ledet flere workshops af projektorienteret art, hvor professionelle og amatører har samarbejdet.

''Danske Grafiker" og ,Dansk Kunstnersamfund",
Danske Billedkunstners Forbund.
Kunstnersammenslutningen "Den Gyldne" og "Kru Ka Ko".
Sidstnævnte er en international Trojka bestående af:
Dimitri Kaminker (Rusland) og Leonid Kolibaba (Ukraine)
med hvem Krull dannede gruppen, som over en snart 9-årig
periode har arbejdet med det store skulpturprojekt
''Tobaksarbejderens Drøm" i Holstebro som blev indviet i 2002.

Krull afholder foredrag og workshops omkring temaerne:
offentlige udsmykninger, mennesket & myten & antropologi.


Indenfor: Hans Oldau Krull og Maria Struzik-Krull, udenfor:The Artlab Gang